Oproep voor de "Doofvriendelijk Vlaanderen Award"

Doof Vlaanderen lanceert jaarlijks haar oproep voor de "Doofvriendelijk Vlaanderen Award”. Deze award wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op vlak van toegankelijkheid voor dove Vlaamse gebarentaligen. Onder toegankelijkheid wordt verstaan: eender welke vorm van toegankelijkheid met betrekking tot een dienst, een product (bv. website), een omgeving (bv. werkplaats), een infrastructuur (bv. gebouw), een persoon, enzovoort.

Doof Vlaanderen wilt hiermee initiatieven waarderen en bekendmaken die een brug bouwen tussen horende personen en dove Vlaamse gebarentaligen en het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal bevorderen. Iedere persoon kan zichzelf kandidaat stellen of een derde aanstellen via het inschrijvingsformulier

De kandidatuur moet ten laatste op maandag 19 april 2021 bij info@doof.vlaanderen  ingediend worden. De voorwaarden en procedure worden verder toegelicht in het reglement.  Grijp deze kans als je jezelf inzet voor toegankelijkheid in Vlaamse Gebarentaal of iemand/een organisatie kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen
De winnaar wordt in mei bekendgemaakt na beraadslaging door een jury.