Onderzoek SERV naar ondernemers met handicap: resultaten

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) wil dat de ondernemers met een handicap of langdurige ziekte beter ondersteund kunnen worden en deed een onderzoek naar hun noden.

De SERV deed een onderzoek rond ondernemerschap bij personen met een arbeidshandicap. Ze gingen na wat voor hen de positieve kanten zijn van ondernemerschap, waar de grootste belemmeringen zitten en wat nodig is om die belemmeringen zoveel mogelijk weg te werken. Ze verzamelde inzichten via een online bevraging bij 247 respondenten en tien diepte-interviews bij personen met een arbeidshandicap die als zelfstandige aan de slag willen, zijn of waren.

Het kiezen van de werkplek en meer vrijheid en flexibiliteit zijn belangrijke voordelen van zelfstandig ondernemerschap. Het uitbouwen van een zelfstandige activiteit kan ook een oplossing bieden voor ontevredenheid of een gebrek aan kansen in loonarbeid. Dit zijn niet de vaakst vermelde voordelen maar ze zijn wel sterk gerelateerd aan de arbeidshandicap.

Veel respondenten ervaren belemmeringen van financiële aard en onzekerheid over de toekomst. Voor beide factoren wordt aangegeven dat ze door de arbeidshandicap veroorzaakt of versterkt worden.

Respondenten vinden moeilijk de weg naar de juiste informatie en begeleiding. Vooral informatie over de instanties en organisaties waar men terecht kan en informatie over ondersteunende maatregelen is moeilijk te vinden. Begeleiding mist men vooral om nieuwe uitdagingen aan te gaan, de zaak gezond en rendabel te houden en de zelfstandige activiteit af te stemmen op de arbeidshandicap.

Aandachtspunten die doorheen de resultaten terugkeerden zijn de nood aan meer informatie over en toeleiding tot gepaste ondersteuning, steun na de opstart en aan meer mogelijkheden op het vlak van aangepaste werkuren. Gelijke kansen met betrekking tot opleiding en loonarbeid zijn van belang, en ook omgevingsfactoren zoals mobiliteit en toegankelijkheid en percepties over personen met een arbeidshandicap mogen niet uit het oog worden verloren.

Bekijk de belangrijkste punten uit het rapport en advies over ondernemen met een arbeidshandicap in Vlaamse gebarentaal. 

Bron: SERV