Nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT: meer VGT

Al jaren ijveren we voor media rechtstreeks in VGT en het toegankelijk maken in VGT van bestaande programma’s. Daarom heeft Doof Vlaanderen contact opgenomen met de Vlaamse Minister van Media en de topman van de VRT toen de besprekingen liepen over de nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT.

We verwijzen hierbij naar de video in VGT die we op 7 juli plaatsten op onze website. In deze video vertelde Timothy Rowies over de aanbevelingen die Doof Vlaanderen naar de minister en de VRT had gestuurd.

Inmiddels heeft de Vlaamse regering op 10 december 2020 keurde de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT goedgekeurd. Die beheersovereenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

We zijn heel blij u te kunnen melden dat er opnieuw een stap vooruit is gezet.

In de beheersovereenkomst staat expliciet het volgende vermeld:

Ondertiteling via teletekst 888 in 99% van de Nederlandstalige programma’s (uitgezonderd hosting, trailering, commerciële communicatie, BAN en muziekprogramma’s),

  • De VRT realiseert een progressieve groei naar 90% ondertiteling van video (uitz. hosting, trailering, commerciële communicatie, BAN en muziekprogramma’s) op websites, met een groeipad op VRT NU (uitgezonderd specifieke archiefbeelden). 
  • De VRT verzorgt een journaal voor volwassenen en een kinderjournaal via open net met een tolk Vlaamse Gebarentaal.

Op VRT NWS en VRT NU worden naast items getolkt door een tolk Vlaamse Gebarentaal ook afzonderlijke nieuwsitems getolkt door gebarentaligen aangeboden.

----

Vooral Op VRT NWS en VRT NU worden naast items getolkt door een tolk Vlaamse Gebarentaal ook afzonderlijke nieuwsitems getolkt door gebarentaligen aangeboden. is nieuw. We hebben begrepen dat dit betekent dat dat waar men omwille van snelheid en actua geen tijd vindt om te tolken op life journaalitems, men dat engagement wel neemt wanneer men specifieke journaalitems herneemt op via app/website van VRT NWS en VRT NU.

We zijn heel blij dat de VRT een opening heeft gemaakt. We zijn heel benieuwd naar hoe de VRT dit verder concreet zal invullen. Vanuit Doof Vlaanderen volgen we dit zeker verder op!