Nieuwe beheersovereenkomst voor de VRT: concrete stappen nodig voor meer kwaliteitsvolle media in VGT

Al jaren ijvert Doof Vlaanderen voor media rechtstreeks in VGT en het toegankelijk maken in VGT van bestaande programma’s. Momenteel lopen er besprekingen in het Vlaams Parlement over de beheersovereenkomst die de Vlaamse regering na de zomervakantie zal onderhandelen met de VRT voor de periode 2021-2025. Het moment dus voor Doof Vlaanderen om haar eisen en verwachtingen opnieuw op tafel te leggen.
 
In deze context stuurde Doof Vlaanderen op 12 juni 2020 een brief naar de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement met het advies om meer media in VGT te voorzien, naast het bestaande aanbod. Meer specifiek vraagt Doof Vlaanderen dat rekening wordt gehouden met de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen naar het gebruik van VGT tijdens het Journaal van de VRT. Er werd onderzocht hoe effectief de informatieoverdracht op die manier verloopt. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat er een groot probleem is met de informatieoverdracht en dat een journaal rechtstreeks in VGT beter beantwoordt aan de noden van dove Vlaamse Gebarentaligen. Er zijn heel wat knelpunten in het huidige aanbod met tolken met als gevolg dat de VRT faalt in haar informatieopdracht gericht naar dove mensen.
 
De aanbevelingen van Doof Vlaanderen in de brief zijn in het kort:

  • Kies voor het format van het (samengevat) Journaal in VGT volgens de taal- en informatienoden van dove Vlaamse Gebarentaligen, rechtstreeks gepresenteerd in Vlaamse Gebarentaal door dove Vlaamse Gebarentaligen, met een voice-over en gesloten ondertiteling voor niet-gebarentaligen
  • Kies voor media rechtstreeks in Vlaamse Gebarentaal en niet via tolken
  • Schakel dove Vlaamse Gebarentalige presentatoren in
  • Werk bij voorkeur samen met dove mediamakers met expertise in het produceren van videoproducties voor Vlaamse Gebarentaligen
  • Zorg ook voor real time informatie in VGT voor uitzendingen met een urgent karakter of grote maatschappelijke relevantie
  • Maak relevante info en video’s op digitale platformen ook beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal
  • Zet in de eerste plaats dove tolken in bij het toegankelijk maken van bestaande programma’s in VGT
  • Bewaak bij ieder aanbod in en met VGT de kwaliteit van de taal
  • Creëer een overlegplatform met verschillende stakeholders, waar gehoor gegeven wordt aan elkaars vereisten en er effectief iets gedaan wordt met hun feedback.

 
Doof Vlaanderen hoopt dat de VRT en de nieuwe CEO van de VRT rekening zal houden met dit advies en dat er deze keer écht wordt geluisterd naar de Vlaamse dovengemeenschap.
 
Meer info over het onderzoek, zie: samenvatting rapport VGT op VRT