Nieuw personeelslid: Timothy Rowies

Timothy Rowies is sinds september een nieuwe medewerker van de Cel Belangenbehartiging voor Doof Vlaanderen vzw. Doof Vlaanderen wil werk maken van gelijkwaardigheid, gelijke rechten en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. Daarom komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, de rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven. De Cel Belangenbehartiging werkt op basis van het door de AV goedgekeurde jaarplan in een klein team rond diverse thema’s zoals onderwijs, media, toegankelijkheid, welzijn... Timothy zal focussen op de dossiers toegankelijkheid, tolken en media.