Nieuw personeelslid – project Dove Senioren

​Het dove senioren-project wordt gesubsidieerd door Gelijke Kansen in Vlaanderen. Hierdoor is Sara Van Leuven in dienst bij Doof Vlaanderen als projectmedewerkster gedurende één jaar (van oktober 2018 – september 2019).  

Het doel van dit project is de volwaardige maatschappelijke participatie van dove senioren te bevorderen aan de hand van onderzoek, sensibilisering en bewustmaking van de diensten. 

De noden van dove senioren willen we in kaart brengen aan de hand van individuele interviews en een laagdrempelig onderzoek bij de regionale dovenclubs. Met dit project willen we dove senioren ook bewust maken van hun rechten en hen de tools geven om voor hun eigen rechten op te komen. 

​Bij de laatste stap worden de verzamelde informatie en tools gebundeld in een toegankelijke brochure of website voor dienstverleners van dove senioren (thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, dagcentra, centra voor kort verblijf, RTH-diensten en reguliere diensten).