Nieuw bestuur Doof Verleden

Op 2 november 2019 werd Johan Van Landuyt verkozen als nieuw bestuurslid van Doof Verleden. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Vincent Ameloot (voorzitter), Hugo Platteau (secretaris), Martine Gilen (bestuurder) en Johan Van Landuyt (schatbewaarder).

Het bestuur dankt Edit Steiner voor haar inzet de voorbije jaren.