Memorandum verkiezingen 2019

Naar aanleiding van de komende Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in mei 2019 hebben we een memorandum opgesteld. Het is belangrijk dat ook Dove mensen tot een inclusieve maatschappij behoren met behoud van hun eigenheid, hun taal en hun verbondenheid met andere Vlaamse Gebarentalige dove en horende personen. Met een reeks aanbevelingen voor de nieuwe regeringen en parlementen, en dat voor de diverse thema’s waarrond Doof Vlaanderen en haar afdelingen actief zijn:

- Erkenning van het recht op Vlaamse Gebarentaal
- Dienst voor meertalig opvoeden in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal
- Tweetalige klassen in Nederlands en VGT in het regulier onderwijs
- Tolken Vlaamse Gebarentaal
- Welzijn en zorg voor dove ouderen
- Communicatiebeleid van de overheid
- Meer media in Vlaamse Gebarentaal
- Werk
- Nooddiensten – app 112
- Openbaar vervoer
- Onroerende voorheffing gebouwen dovenclubs

We richten ons in de eerste plaats tot de Vlaamse politieke partijen die de programma’s aan het uitschrijven zijn. Doof Vlaanderen hoopt dat heel wat punten uit dit memorandum in de komende beleidsperiode zullen worden gerealiseerd.

Daarnaast is het ook van groot belang dat politieke partijen en kandidaten voor de verkiezingen hun verkiezingsprogramma en alle informatie over de verkiezingen toegankelijk maken voor dove kiezers. Doof Vlaanderen vraagt dan ook om informatie in Vlaamse Gebarentaal te verspreiden en video’s steeds te ondertitelen.

Ons memorandum kan je terugvinden op onze website

Vragen over memorandum: belangenbehartiging@doof.vlaanderen
Meer info over Doof Vlaanderen: http://www.doof.vlaanderen