Lezingen voor dove senioren

Verspreid over Vlaanderen zullen er in de regionale dovenclubs met een seniorenafdeling infosessies georganiseerd worden voor dove senioren. Hierin wordt er uitleg gegeven over het aanbod voor dove senioren en ouderen (op vlak van ondersteuning en tegemoetkomingen). Nadien is er een kwartier pauze waarna we verder gaan met een focusgroep van 9 à 10 mensen om samen ervaringen uit te wisselen over het gebruik van diensten, of om te discussiëren over de toekomst voor dove senioren, los van de lezing.