Lezingen & panel Dove tolken

Doofbewust, Doof Vlaanderen en KU Leuven organiseren op zaterdag 23 februari twee lezingen en een panelgesprek rond dove tolken in Mechelen. Doventolken? Gebarentolken? Tolken VGT? Horende tolken? Nee, dove tolken! Wat maakt hen dan zo anders dan andere tolken? Carolien zal de term “dove tolk” definiëren en meer ingaan op de verschillende cases waarin een dove tolk kan ingezet worden. Kristof zal het voornamelijk hebben over (het gebrek aan) erkenning en een opleiding voor dove tolken. Na de koffiepauze zal er een panelgesprek zijn, waarin verschillende dove tolken zetelen die zullen vertellen over hun eigen ervaringen als tolk. De namiddag zal door Kathleen Vercruysse in goede banen geleid worden.

 

Tijdens de middag, voor de eerste lezing, wordt er een pastabuffet voorzien. De deuren gaan open om 11u30. Je kan je inschrijven voor zowel het eten als voor de lezingen, of enkel voor de lezingen. Wie enkel de lezingen wil bijwonen, is welkom vanaf 13u30. Klik hier om je in te schrijven en volg het evenement op voet voor meer nieuws.