Lesgevers Vlaamse Gebarentaal gezocht

Hou je van lesgeven? Heb je er al altijd van gedroomd, maar nooit de kans gehad of er de tijd voor gevonden? Grijp dan nu je kans! Wij zoeken dringend lesgevers VGT over heel Vlaanderen. De vraag naar cursussen stijgt, en dus hebben we nood aan nieuwe lesgevers. 

Het doel van de cursus is de eerste beginselen van VGT aanleren, zodat de cursisten op het einde van de cursusreeks over de kennis en de basisvaardigheden beschikken om te kunnen communiceren en te kunnen omgaan met Vlaamse Gebarentaligen.

Er worden twee verschillende cursussen binnen Doof Vlaanderen georganiseerd:

 1. De “klassieke” lessenreeks bestaat uit 20 lesavonden (19u30 tot 21u30, pauze inbegrepen). Deze cursussen worden door Doof Vlaanderen zelf georganiseerd in een open aanbod (iedereen kan dus de cursus volgen). 
 2. Cursussen op maat van de vragende organisatie (bv. een beschutte werkplaats, rusthuis, ziekenhuis, overheidsdienst…) of personen. Deze cursussen kunnen bestaan uit 5 of 10 halve lesdagen. Indien de organisatie of personen 20 lesdagen of -avonden zoals bij de reguliere cursussen VGT verkiest, dan is dat ook mogelijk.

De voorwaarden om les te geven zijn de volgende:

 • je bent doof, gebarentalig en staat actief in contact met andere gebarentaligen
 • je bent minstens 21 jaar oud
 • je bent gemotiveerd om les te geven
 • je hebt kennis van de grammatica van de VGT (pluspunt) of je bent bereid tot het volgen van onze opleiding
 • je kan Nederlandse teksten lezen en begrijpen
 • je kan vlot werken met de computer
 • je kan zelfstandig werken

Wat bieden wij aan de lesgevers?

 • individuele begeleiding, ondersteuning en opleiding
 • vrijwilligersvergoeding en vervoerkosten
 • jaarlijkse opleidingen, vooral voor de nieuwe lesgevers met als inhoud:
  • grammatica van VGT
  • inhoud van het lessenpakket
  • didactiek in het kort (hoe moet je lesgeven?)
  • bijwonen en observeren van cursussen VGT

Eens we jouw kandidatuur hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een infomoment op vrijdagnamiddag of -avond 5 april of op zaterdagvoormiddag 6 april. Er zal dan ook meer informatie worden gegeven over de cursussen VGT. Je kan dan zelf bepalen in welke regio en op welke avond je wil lesgeven. Nog altijd interesse? Stuur dan een mail/video naar vorming@doof.vlaanderen