KIJK! POËZIE: een visuele poëziebundel

Een tweede activiteit die kadert in de feestweek van 15 jaar erkenning van Vlaamse Gebarentaal is de publicatie van een online poëziebundel.

KIJK! POËZIE: een visuele poëziebundel 

Na 15 jaar erkenning weten velen dat gebarentaal een echte taal is met een eigen lexicon en grammatica. Met deze visuele poëziebundel willen we tonen dat deze taal ook creatief en poëtisch kan gebruikt worden, in plaats van klank, metrum en ritme gebruiken we handvormen, bewegingen, overgangen, cadans, expressie en soms zelfverzonnen gebaren.

We publiceren samen met poëziecentrum Gent en met steun van Literatuur Vlaanderen een eerste visuele poëziebundel, na een parcours van workshops en coaching kunnen we vandaag 7 gedichten in VGT tonen.

Vanaf morgen kan je elke dag een gedicht zien op onze facebookpagina.

Alle gedichten staan online vanaf 26 april: https://www.doof.vlaanderen/poezie