Interview 'Wilfried in Tanzania'

Wilfried De Graef is al jaar en dag een gepassioneerde vrijwilliger voor dove personen in Vlaanderen en ver daarbuiten. Zo spant hij zich onder andere in voor dove kinderen en (jong)volwassenen in Tanzania. Samen met lokale geëngageerden, Fracarita Belgium en 'De Vrienden van Vader Triest' wil hij dove mensen in Tanzania de kans geven om een beroepsopleiding te volgen en zo hun toekomst in eigen handen te nemen.

Wij vinden het een lovenswaardig project en zetten het dan ook graag eens in de bloemetjes met een interview! 

Lees hier meer over het project in Rumonge en hoe jij kan helpen.

 

Gepubliceerd: 12/04/2022