Intersectoraal overleg tolken

Op vrijdag 10 mei vond het intersectoraal overleg rond tolken plaats. Op dit overleg zijn de overheden van Welzijn, Werk en Onderwijs, de Beroepsvereniging van Vlaamse Gebarentaal tolken, het CAB en Doof Vlaanderen aanwezig. Onder andere het tekort aan actieve tolken Vlaamse Gebarentaal werd besproken. De cijfers zijn alarmerend. Het CAB heeft in 2018 voor 10.000 uren geen tolk Vlaamse Gebarentaal gevonden. Vooral in onderwijs, in de regio’s Limburg en Vlaams-Brabant, is er een problematisch tekort. Het loon en de arbeidsomstandigheden van tolken VGT moeten dringend verbeteren, om zo het beroep leefbaar en aantrekkelijk te maken. Ook het beroepsregister om de kwaliteit van tolken te monitoren, werd besproken. Daarnaast werd de opmerking meegegeven dat er een klachtencommissie moet komen die strenge gevolgen kan en mag koppelen aan klachten. Het werk is nog niet af: na het vormen van de volgende regering zullen we onze voorstellen en standpunten meedelen aan de nieuwe ministers.