Gelijke kansen voor dove mensen

Dove mensen die nét een beetje anders zijn, ook zij hebben recht op gelijke kansen net als iedereen. In dit filmpje komt de diversiteit van dove gebarentaligen mooi naar voren. Samen staan wij sterker!

#iwd2020 #idsl2020 #vgtvooriedereen