Evaluatie Verordening Toegankelijkheid

Onze belangenbehartiger Timothy nam als vertegenwoordiger van Doof Vlaanderen deel aan de klankbord- en begeleidingsgroep 'evaluatie verordening toegankelijkheid' van het expertisecentrum toegankelijkheid Inter. Sinds 2010 is er de Vlaamse stedenbouwkundige verordening om de toegankelijkheid van publieke gebouwen voor personen met een handicap en ouderen te verbeteren. Die regelgeving bestaat nu acht jaar, dus het is tijd voor een eerste evaluatie. Die evaluatie voert Inter uit in opdracht van Vlaams Minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van Omgeving, Koen Van den Heuvel. In Brussel stelden we enkele zaken vast vanuit terreinonderzoek en overliepen we samen de stand van zaken van de lopende casestudies en beleidsaanbevelingen.