Europese Dove Vrouwen Forum en Conferentie

Hilde Melis (bestuurslid) en Delphine le Maire (personeelslid) hebben namens Doof Vlaanderen deelgenomen aan het eerste forum en conferentie van Europese Dove Vrouwen. Dit vond plaats van 18 tot 20 oktober 2018 in Valencia, Spanje. De Spaanse dovenfederatie en de Federatie van doven in Valencia organiseerden deze evenementen met de steun van de werkgroep Gendergelijkheid van de Europese Unie van Doven (EUD). 

Samen met de vertegenwoordigers van de Franstalige Federatie van Doven in België (FFSB) en van 18 andere EU-landen hebben de deelnemers de situatie van dove vrouwen in hun eigen land bekeken en besproken. De knelpunten in verband met gender binnen dovenorganisaties, geweld tegen dove vrouwen en toegankelijke gezondheidszorg  voor dove vrouwen werden geanalyseerd. Het forum eindigde met aanbevelingen voor de EUD en haar lidorganisaties. Zij zullen dit in de komende jaren verder opvolgen.

De eerste Europese conferentie van dove vrouwen was een mooi evenement: meer dan 250 dove vrouwen en politici hebben een sterk engagement uitgesproken rond de noden van dove vrouwen en wat er in de toekomst nog moet gebeuren in de strijd naar gelijkheid. Dr. Liisa Kauppinen gaf een inspirerende lezing over hoe we kunnen vechten voor rechten van dove vrouwen. Ana Pelaez en Mia Modig vertelden meer over verschillende beleidsinstrumenten (waaronder de mensenrechten van vrouwen en kinderen) en bespraken feministische initiatieven voor dove vrouwen. In de namiddag werden initiatieven uit verschillende EU-landen gedeeld ter inspiratie. Naast Doof Vlaanderen hebben ook Ruth Wuestenberg en Lara Van Landuyt deelgenomen.

Wil u meer informatie? Volg dan de Facebookgroep Deaf Women Movement. #DeafWomen