European Disability Card

De European Disability Card is een officiële kaart voor mensen met een handicap die toegang geeft tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. De European Disability Card is het resultaat van een project tussen 8 landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. Doven mogen de kaart in deze landen (en in de toekomst ook in andere landen van de EU) gebruiken wanneer ze aan culturele, sport- en vrijetijdsactiviteiten deelnemen. Let op: de aanbieders ervan moeten de kaart aanvaarden. De voordelen die ze voorzien kunnen verschillen. Enkele mogelijke voordelen voor dove personen zijn bijvoorbeeld: gratis toegang of korting op de toegangsprijs; gratis videogids in Vlaamse Gebarentaal; rondleidingen in Vlaamse Gebarentaal; korting op rondleidingen; gratis toegang voor de tolk Vlaamse Gebarentaal, enzovoort.

Deze kaart is alleen geldig voor culturele, sport- en vrijetijdsevenementen, dus niet voor andere diensten zoals bijvoorbeeld openbare diensten of openbaar vervoer. Het is geen vervanging van de parkeerkaart voor personen met een handicap en verschilt van de Buzzy Pass en Omnipas (De Lijn), en van de kaart “verhoogde tegemoetkoming” (NMBS). De dovenpas van Doof Vlaanderen kunnen jullie verder gebruiken om te bewijzen dat je doof bent. De European Disability Card mogen jullie hier echter ook voor gebruiken als officiële kaart. Doven die de European Disability Card willen gebruiken, moeten dit bij één van vijf instanties in België waar hun handicap erkend is aanvragen: FOD DG Personen met een Handicap (Federaal), VAPH (Vlaanderen).

Meer informatie hierover vinden jullie op de website, met een video in Vlaamse Gebarentaal.

http://www.eudisabilitycard.be