Enquête over Vragenuurtje van de Kamer

 

Evaluatie vragenuurtje in VGT

Sinds maart 2021 wordt het vragenuurtje van De Kamer van volksvertegenwoordigers op donderdagnamiddag getolkt naar Vlaamse Gebarentaal. Zes maanden na de lancering wil De Kamer dit evalueren. Dit kan niet zonder jullie. Daarom de vraag om via een vragenlijst enkele vragen te beantwoorden. De vragenlijst invullen duurt maar enkele minuten. Jouw antwoorden zijn van groot belang. Zo zal De Kamer te weten komen of ze goed bezig zijn, of niet… en hoe en waar ze moeten bijsturen. De vragenlijst is voor alle dove en slechthorende gebarentaligen bedoeld. Kijk je nooit naar het vragenuurtje getokt in VGT? Vul dan zeker ook de vragenlijst in. Kijk je soms, vaak,  altijd? Dan is jouw mening zeker belangrijk.

De vragenlijst kan je hier invullen tot 28/02/2022. Alvast heel erg bedankt voor je medewerking!!

 

Wat is het vragenuurtje van De Kamer?

Eerst  een woordje uitleg over de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Kamer vormt samen met de Senaat het Belgische Federaal Parlement. De Kamer bestaat uit 150 parlementsleden. Ze worden om de vijf jaar verkozen en zijn afkomstig uit alle Belgische provincies. De belangrijkste taken van de Kamer zijn onder meer: wetten maken en de federale regering controleren. Op donderdag komen alle Kamerleden in het Parlement bijeen voor de plenaire vergadering. De plenaire vergadering begint met het vragenuurtje om 14.15 uur. Dan kunnen de Kamerleden vragen stellen aan de leden van de federale regering over actuele onderwerpen.

Je kan het vragenuurtje met Vlaamse Gebarentaal live volgen op de website van de Kamer: www.dekamer.be. Daarvoor klik je eerst op ‘video vergaderingen’. Dat vind je in de rechterkolom op de homepage. De video met VGT is te zien in het beeld van de gewone video, rechts bovenaan. Je kan de video ook achteraf bekijken. Daarvoor ga je naar het video-archief. Ook daarvoor ga je naar de rubriek ‘video vergaderingen’ in de rechterkolom. Vervolgens vind je de video’s in de linkerkolom, onderaan zie je het archief.  Je selecteert een plenaire vergadering, aangeduid met ‘Plenum – vragen…’ Nog een belangrijk detail: De tolk VGT begint maar als het vragenuurtje ook effectief begint. Het is dus mogelijk dat je de eerste paar minuten moet overslaan.