Een nieuw project bij Doof Vlaanderen

Doof Vlaanderen krijgt veel vragen van diensten in verband met dove migranten. In België is er een schrijnend gebrek aan gepaste diensten en een aanbod op maat van anderstalige doven en slechthorenden. Er is een grote nood aan expertise met betrekking tot doof-zijn binnen diensten en organisaties die met dove en slechthorende mensen van buitenlandse origine in contact komen. Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) lanceerde in oktober 2020 een oproep voor een project over dove asielzoekers; Doof Vlaanderen diende een projectvoorstel in en kreeg in januari 2021 een positief besluit. In januari ging het project “Toegankelijkheid van het opvangnetwerk: bruggen bouwen tussen hulpverleners en dove/slechthorende asielzoekers” van start. Het project duurt een jaar. Het project zal op nationaal niveau gerealiseerd worden. Naast Fedasil zijn de projectpartners onder meer de Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB).

Doel: Het algemene doel van dit project is het optimaliseren van de toegankelijkheid van de huidige opvangstructuur en -diensten voor dove en slechthorende begunstigden. Om dit te verwezenlijken zullen de projectsubsidies aangewend worden voor de volgende activiteiten:

  1. Een beperkt onderzoeksluik dat de ervaringen en drempels van de doelgroep verkent, alsook meer demografische gegevens tracht te verzamelen over deze kleine, maar diverse populatie.
  2. Het opstellen van een handleiding en draaiboek voor Fedasil en partnerorganisaties, steunend op de resultaten van het onderzoeksluik. Deze handleiding zal zich focussen op de identificatie van de problematiek, alsook het correct voorzien van aangepaste hulpverlening op basis van de geïdentificeerde noden.
  3. Het exploreren van institutionele linken die geactiveerd kunnen worden ter bevordering van het opvangnetwerk voor dove en slechthorende migranten.
  4. Het organiseren van vormingssessies – in de vorm van lezingen, seminaries en workshops – bij Fedasil en partnerorganisaties, om binnen het generieke aanbod dienstverlening toch gespecialiseerde ondersteuning te kunnen voorzien.

De contactpersoon voor het project is Tiina Van Hoorebeke.

Email: tiina.vanhoorebeke@doof.vlaanderen

 

Met de steun van