Doorlichting Doof Vlaanderen

Gedurende de afgelopen maanden heeft Doof Vlaanderen zichzelf als organisatie kritisch doorgelicht. Ook schreven we op welke uitdagingen Doof Vlaanderen moet aanpakken. Op basis hiervan hebben we onze prioriteitenlijst kritisch bekeken en keuzes gemaakt, gezien de beperkte middelen waarover Doof Vlaanderen beschikt. We gaan hier nu verder mee aan de slag, om van Doof Vlaanderen een sterke en representatieve organisatie te maken ten dienste van jullie.