Doofvriendelijk Vlaanderen Award 2023

Doof Vlaanderen lanceert jaarlijks haar oproep voor de "Doofvriendelijk Vlaanderen Award”. Deze award wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op vlak van toegankelijkheid voor dove en slechthorende Vlaamse gebarentaligen. Onder toegankelijkheid wordt verstaan: eender welke vorm van toegankelijkheid met betrekking tot een dienst, een product (bv. website), een omgeving (bv. werkplaats), een infrastructuur (bv. gebouw), een persoon, enzovoort.

Doof Vlaanderen wil hiermee initiatieven waarderen en bekendmaken die een brug bouwen tussen horende personen en dove en slechthorende Vlaamse gebarentaligen en het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal bevorderen. Iedere persoon of organisatie kan zichzelf kandidaat stellen of een andere persoon/ organisatie voordragen via het inschrijvingsformulier.

De kandidatuur moet uiterlijk op 2 april 2023 bij info@doof.vlaanderen  ingediend worden. De voorwaarden en procedure worden verder toegelicht in het reglement.  Grijp deze kans als je jezelf inzet voor meer doofvriendelijkheid en/of toegankelijkheid in Vlaamse Gebarentaal of iemand/een organisatie kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen.

De winnaar wordt in mei bekendgemaakt na beraadslaging door een jury.