Doof Vlaanderen lanceert haar eerste oproep voor de "Doof Vlaanderen Award"

Doof Vlaanderen lanceert haar eerste oproep voor de “Doof Vlaanderen Award”. Deze award wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het vlak van toegankelijkheid voor dove Vlaamse Gebarentaligen. Onder toegankelijkheid wordt verstaan: eender welke vorm van toegankelijkheid met betrekking tot een dienst, een product (bv. website), een omgeving (bv. werkplaats), een infrastructuur (bv. gebouw), een persoon, enzovoort. Doof Vlaanderen wilt daarmee initiatieven waarderen en bekendmaken die een brug bouwen tussen horende personen en dove Vlaamse Gebarentaligen en het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal bevorderen. Iedere persoon kan zichzelf kandidaat stellen of een derde aanstellen via het inschrijvingsformulier. De kandidatuur moet tegen maandag 11 december 2017 om 23.59u bij award@doof.vlaanderen ingediend worden. De voorwaarden en procedure worden verder toegelicht in het reglement. Grijp deze kans als je jezelf inzet voor toegankelijkheid in Vlaamse Gebarentaal of iemand/een organisatie kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen!