Doof Vlaanderen en Doof & LGBT+ samen op de bres voor LGBT+ rechten

Doof Vlaanderen heeft met ontzetting en verontwaardiging kennis genomen van de stemhouding van Hongaars Parlementslid Gergeley Tapolczai inzake LGBTI+ rechten in het Hongaars Parlement. Hij zal daar zijn redenen voor hebben gehad.

Echter, Gergeley Tapolczai is ook ondervoorzitter van EUD. EUD staat voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, in het bijzonder van dove personen.  Deze missie van EUD is onverenigbaar met de stemhouding en standpunt die Mr Tapolczai in het Hongaars Parlement heeft aangenomen.

Men kan niet op national niveau tegen LGBTI+ rechten stemmen en op Europees niveau zeggen dat er niets aan de hand is, dat men nog steeds voor gelijkheid, gelijke rechten en kansen is. Beide niveaus beïnvloeden elkaar en kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Je kan niet thuis A zeggen en in Brussel B zeggen, zeker niet als je parlementslid én ondervoorzitter bent van de Europese koepelorganisatie van doven. Als ondervoorzitter van EUD straalt de politieke houding van Mr Tapolczai in het Hongaars Parlement willens nillens af op EUD en de nationale lidorganisaties van EUD. Hij gaf met zijn stemhouding immers het signaal dat LGBTI+-rechten niet of minder belangrijk zijn dan de rechten van doven en gebarentaligen. Dat is een keuze die men logischerwijze niet kan maken als men zegt voor gelijkheid, gelijke rechten en kansen te zijn. Je bent voor gelijkheid en gelijke rechten, of je bent het niet. Je kan niet een beetje voor gelijke rechten zijn en een beetje tegen, afhankelijk van over welke minderheidsgroep het gaat.

Dit gaat over fundmentele mensenrechten en hieraan kan niet gemorreld worden. Ook niet onder het mom van ‘familiewaarden’.

De politieke visie van Mr Tapolczai is bovendien in tegenspraak met de visie en waarden van EUD. Bijgevolg bracht hij EUD in een onmogelijke positie: hoe kan EUD nog geloofwaardig voluit voor gelijkheid, gelijke rechten en kansen gaan als diens ondervoorzitter niet voor de volle 100 procent achter deze waarden staat als parlementslid? Dit is een spagaat die EUD zich niet kan veroorloven.

Ten einde de positie en reputatie van EUD niet te schaden, vraagt Doof Vlaanderen dat Mr Tapolczai ontslag neemt als ondervoorzitter van EUD. Doof Vlaanderen vraagt dit in het belang van EUD. Doof Vlaanderen hoopt dat Mr Tapolczai het belang van EUD en het belang van de strijd voor gelijkheid en gelijke rechten vooropstelt en aldus ontslag zal nemen. Indien hij dat niet doet, vraagt Doof Vlaanderen aan het bestuur van EUD om haar positie tegenover Mr Tapolczai te heroverwegen en hem alsnog af te zetten als ondervoorzitter.