Bevraging over de dienstverlening van VDAB, GTB en GOB's.

Het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid (GOHA) heeft een bevraging gelanceerd over de dienstverlening van VDAB, GTB en GOB’s. Als dove personen werk zoeken of van werk willen veranderen, kunnen ze ondersteuning van deze organisaties krijgen. Het GOHA wil graag weten of deze organisaties hun opdracht goed vervullen. De resultaten worden anoniem verwerkt en zullen louter als basis dienen om met de dienstverleningen in gesprek te gaan. Dit met als doel om hun werking te verbeteren. Doof Vlaanderen moedigt dove personen sterk aan om de vragenlijst in te vullen zodat hun noden in kaart worden gebracht bij de verbetering van VDAB, GTB en GOB's. De bevraging loopt tot vrijdag 21 juni 2019.