Home > Filter > Opsteltips

Opsteltips

 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch herkend. Het regeleinde-element <br /> en de alinea-elementen <p> en </p> worden automatisch ingevoegd. Indien alinea's niet herkend worden, kunt u een aantal lege regels toevoegen.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Op deze website kan HTML worden gebruikt. Hoewel het leren van de volledige HTML-code de nodige studie kost, is het leren van een klein aantal basis HTML-elementen goed te doen. Deze tabel geeft een voorbeeld van elk element dat kan worden gebruikt.

  Voor meer informatie zie de HTML-specificaties van W3C of gebruik een zoekmachine om een site te te vinden die uitleg over HTML geeft.

  Tag BeschrijvingU typtU krijgt
  Ankers worden gebruikt om links te maken naar andere pagina's.<a href="https://www.doof.vlaanderen">Doof Vlaanderen</a>Doof Vlaanderen
  Benadrukt<em>Benadrukt</em>Benadrukt
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  Geciteerd<cite>Geciteerd</cite>Geciteerd
  Blokcitaat<blockquote>Blokcitaat</blockquote>
  Blokcitaat
  Code-tekst, gebruikt om programmacode weer te geven<code>Code</code>Code
  Ongeordende lijst - gebruik <li> voor elke lijst-item<ul> <li>Eerste item</li> <li>Tweede item</li> </ul>
  • Eerste item
  • Tweede item
  Geordende lijst - gebruik <li> voor elk lijst-item<ol> <li>Eerste item</li> <li>Tweede item</li> </ol>
  1. Eerste item
  2. Tweede item
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag li.
  Definitielijsten zijn vergelijkbaar met andere HTML-lijsten. <dl> start de definitielijst, <dt> start de definitieterm en <dd> start de definitiebeschrijving.<dl> <dt>Eerste term</dt> <dd>Eerste definitie</dd> <dt>Tweede term</dt> <dd>Tweede definitie</dd> </dl>
  Eerste term
  Eerste definitie
  Tweede term
  Tweede definitie
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag dt.
  Er is geen hulp beschikbaar voor tag dd.

  De meeste ongebruikelijke karakters kunnen zonder problemen worden ingevoerd.

  Indien u problemen ondervindt, probeer dan HTML-karakters te gebruiken. Bijvoorbeeld &amp; voor een ampersand &-karakter. Voor een volledige lijst van karakters: zie speciale HTML-tekens pagina. Een aantal van de beschikbare karakters zijn:

  KarakterbeschrijvingU typtU krijgt
  Ampersand&amp;&
  Groter dan&gt;>
  Kleiner dan&lt;<
  Aanhalingsteken&quot;"
 • Regels en alinea's worden automatisch herkend. Het regeleinde-element <br /> en de alinea-elementen <p> en </p> worden automatisch ingevoegd. Indien alinea's niet herkend worden, kunt u een aantal lege regels toevoegen.
 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch herkend. Het regeleinde-element <br /> en de alinea-elementen <p> en </p> worden automatisch ingevoegd. Indien alinea's niet herkend worden, kunt u een aantal lege regels toevoegen.
 • PHP-code gebruiken

  In sommige inhoudstypen, waaronder berichten en blokken, kan eigen PHP-code geplaatst worden. Wanneer dit door een betrouwbare gebruiker met PHP-ervaring wordt gedaan biedt dit krachtige en flexibele functionaliteit. Bij onjuist gebruik is het echter een groot veiligheidsrisico. Zelfs een kleine vergissing bij het plaatsen van PHP-code kan inbreuk doen op uw site.

  Als u onbekend bent met PHP, SQL of Drupal maak dan geen gebruik van eigen PHP-code in berichten. Experimenten met PHP kunnen uw database beschadigen, uw site onbruikbaar maken of de veiligheid sterk verminderen.

  Aantekeningen:

  • Controleer iedere regel op syntax en logische fouten voordat u deze opslaat.
  • Statements dienen met puntkomma's te worden afgesloten.
  • Globale variabelen die gebruikt worden in uw PHP-code behouden hun waarden nadat uw script is uitgevoerd.
  • register_globals is uitgeschakeld. Als u formulieren wil gebruiken, maak dan gebruik van de beschikbare functies in de Drupal Form API.
  • Gebruik print of return in uw code om inhoud naar het scherm te schrijven.
  • Ontwikkel en test uw PHP-code met behulp van testscripts en voorbeeld databasegegevens voordat de code op een productiesite wordt toegepast.
  • Overweeg om uw PHP-code in een sitespecifieke module of in het template.php-bestand op te nemen in plaats van deze direct in een pagina of een blok te plaatsen.
  • Met het PHP-filter kan PHP-code aan de website-inhoud worden toegevoegd. Let op: wanneer deze module is uitgeschakeld of verwijderd zal de toegevoegde PHP-code als tekst worden weergegeven en als PHP-code worden uitgevoerd.

  Een eenvoudig voorbeeld: Een 'welkomblok' maken dat bezoekers met een eenvoudige tekst begroet.

  • Voeg een nieuw blok genaamd 'Welkom', toe aan uw site. Stel het invoerformaat in op 'PHP-code' (of elk ander formaat dat PHP-invoer ondersteunt) en voeg dit toe aan de berichttekst van het blok:

   print t('Welkom! Dank voor uw bezoek.');
   
  • Om de naam van een geregistreerde gebruiker weer te geven gebruikt u:

    global $user;
   if ($user->uid) {
    print t('Welkom @name! Dank voor uw bezoek.', array('@name' => $user->name));
   }
   else {
    print t('Welkom! Dank voor uw bezoek.');
   }
   

  Drupal.org biedt enige voorbeeld-PHP-knipsels, of u kunt uw eigen maken met enige PHP ervaring en kennis van het Drupal systeem.