Doof Vlaanderen steunt Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne woedt reeds geruime tijd. Wij veroordelen het Russische geweld tegen Oekraïne en we betuigen onze steun aan alle mensen die met pijn in het hart hun thuis moesten achterlaten of ter plaatse in angst leven.  

 

Tijdelijke bescherming voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen hebben in de Europese Unie recht op tijdelijke bescherming. Dit wil zeggen dat ze geen asielaanvraag procedure hoeven te doorlopen in België. Ze moeten zich enkel laten registreren. Na hun registratie ontvangen ze meteen een attest voor tijdelijke bescherming en alle bijhorende rechten, zoals recht op huisvesting, toegang tot werk en onderwijs. De overheid verwacht dat in totaal ongeveer 200.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar België zullen komen. Hiervan zullen 120.000 vluchtelingen in Vlaanderen terecht komen. Onder die vluchtelingen zitten ook dove en slechthorende mensen en ook dove en slechthorende kinderen. België en Vlaanderen staan dus voor een grote uitdaging om al die mensen op te vangen. Meer algemene informatie vind je op de website van de federale overheid.  

 

Hoe helpt Doof Vlaanderen?

Doof Vlaanderen wil de overheid helpen om Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de noden van dove en slechthorende personen. Dove Oekraïners communiceren in Oekraïense of Russische Gebarentaal, de courante gebarentalen in Oekraïne. Zij kennen dus geen VGT en daarom is het belangrijk dat Doof Vlaanderen hun belangen verdedigt bij de overheid. Wij willen er mee voor zorgen dat dove en slechthorende vluchtelingen zo goed mogelijk worden opgevangen in Vlaanderen.  

  • We trachten ervoor te zorgen dat dove en slechthorende Oekraïners zich gemakkelijk kunnen registreren zodat ze tijdelijke bescherming als vluchtelinge kunnen krijgen waardoor ze het recht krijgen in België te verblijven. In het registratiecentrum in Brussel is er echter niet standaard iemand aanwezig die kan tolken van en naar Oekraïense of Russische Gebarentaal. Dove en slechthorende Oekraïners dreigen dus vergeten te worden in de horende massa en geen onmiddellijke ondersteuning te krijgen. Daarom trachten wij hen te begeleiden om zich gemakkelijk te informeren, registreren en ondersteuning te ontvangen in België. Hiervoor verzamelen wij de contactgegevens van alle dove en slechthorende vluchtelingen uit Oekraïne die in België tijdelijke bescherming willen aanvragen. Wij zorgen ervoor dat zij zich in groep kunnen gaan registreren in Brussel in het bijzijn van tolken die hun vragen en antwoorden kan vertalen van en naar Oekraïense of Russische Gebarentaal.  

 

  • Communicatie in gebarentaal en visuele communicatie zijn enorm belangrijk voor dove en slechthorende personen. We willen dan ook vermijden dat dove en slechthorende vluchtelingen verspreid worden over heel Vlaanderen ze en ze geïsoleerd geraken tussen horende personen die hen niet begrijpen en omgekeerd. Daarom hebben we aan de overheid voorgesteld om te proberen dove en slechthorende vluchtelingen zoveel mogelijk te groeperen en plaatsen in en rond Brugge, Gent en Antwerpen.  Deze drie steden beschikken over dovenscholen en dovenverenigingen wat erg belangrijk is. Daarnaast zijn daar ook meer sociale voorzieningen en diensten, (dove) tolken, en meer kansen op werk voor dove mensen aanwezig. Daar meldden zich ook reeds veel dove en slechthorende personen aan als vrijwilliger. Opvang in groep zorgt er ook voor dat gebarentalige vluchtelingen kunnen blijven communiceren met elkaar en elkaar informeren, hetgeen hun onzekere situatie enigszins kan verlichten. 

 

  • We ondersteunen vrijwilligers die zich aanbieden om vluchtelingen te helpen en beantwoorden hun vragen, alsook die van vluchtelingen zelf.  

 

Contact

Heb je nog vragen, problemen of merk je dat dove en slechthorende Oekraïners onvoldoende toegang hebben tot informatie en communicatie? Laat het ons weten. Je kan ons bereiken via: