Vormingen op maat

Op vraag van scholen, organisaties en bedrijven biedt Doof Vlaanderen vorming op maat aan over doof-zijn, de Vlaamse Gebarentaal en hoe communiceren met doven en slechthorenden. Er kan gekozen worden voor een informatieve lezing en/of een initiatiecursus Vlaamse Gebarentaal.

Voor wie?

Deze vorming is bedoeld voor medewerkers van scholen, organisaties en bedrijven die weinig tot niets weten over doof-zijn en/of de Vlaamse Gebarentaal. Ook organisaties die hun communicatie met een dove collega willen verbeteren of regelmatig dove mensen over de vloer krijgen en niet weten hoe dit aan te pakken, hebben baat bij onze vormingen met communicatietips.

Inhoud lezing?

De basisvorming duurt twee uur, maar dit kan in overleg worden uitgebreid of ingekort. Het is ook mogelijk om de vorming te organiseren in de vorm van een studiedag, met workshops en een aantal elementen om een beter inzicht te kunnen krijgen in de leefwereld van doven. De lezing wordt steeds gegeven door een dove docent met een tolk Vlaamse Gebarentaal. Eerst wordt men geïntroduceerd tot de leefwereld van doven en hun geschiedenis. Daarna wordt er een workshop “Vlaamse Gebarentaal” gegeven met algemene informatie en waar ook misverstanden over de Vlaamse Gebarentaal worden uitgeklaard. Er is ruimte voorzien voor een vragenronde en evaluatie.

Snelcursus Vlaamse Gebarentaal?

We organiseren ook initiatiecursussen Vlaamse Gebarentaal voor bedrijven, organisaties, instellingen, gemeenten, enzoverder die toegankelijker willen zijn voor dove gebarentaligen. In 5 sessies geven we een introductie met dezelfde inhoud als de basisvorming. Hierna volgen er 4 lessen waar er een basis Vlaamse Gebarentaal geleerd wordt, met de gebarenschat die van toepassing is op de werkvloer. Na deze cursus kan men alvast eenvoudig communiceren met dove bezoekers en/of personeelsleden.

Wilt u ook genieten van onze vormingen op maat op uw werkvloer? Contacteer ons dan gerust via onderstaande formulier.