Afdelingen

Doof Vlaanderen vzw bestaat uit verschillende afdelingen waaronder:

 


Doof & Jong Vlaanderen, een koepelorganisatie van alle dove kinder- en jeugdclubs in Vlaanderen. Vertegenwoordigt alle Vlaamse dove kinderen en jongeren van 0 tot 30 jaar oud.

Doof & Senior Vlaanderen brengt de afgevaardigden van elke seniorenafdeling van de regionale dovenclubs in Vlaanderen samen en treedt op als spreekbuis voor alle dove senioren in Vlaanderen.

Doofbewust Vlaanderen wil investeren in vorming voor dove mensen, met als doel zelfontplooiing zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen beslissen over hun eigen leven.

Doof Verleden Vlaanderen verzamelt en bewaart het rijke archief en erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap om het te kunnen ontsluiten voor een breed publiek.

Doof & Gezin is een Vlaamse oudervereniging die horende en dove ouders van dove en horende kinderen verenigt. Het doel van Doof & Gezin is het samenbrengen van ouders zodat ze hun ervaringen rond taal, opvoeding,... kunnen uitwisselen. Doof & Gezin biedt ook vormingen en lezingen aan.

Doof & LGBT+ is een vereniging die instaat voor de rechten van dove holebi’s en transgenders in Vlaanderen. LGBT+ is een Engelse afkorting en staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, +. Doof & LGBT+ vertegenwoordigt de Vlaamse dove LGBT+-gemeenschap.

Doof & Events streeft naar inclusieve, toegankelijke podiumkunsten (musicals, concerten, voorstellingen, enz) voor doven en slechthorenden.

DovenSport Vlaanderen, de sportpartner van Doof Vlaanderen vzw. Een koepelorganisatie van alle Vlaamse aangesloten sportclubs en -verenigingen voor doven.

Helen Keller Club is ontstaan als een ontspanningsclub voor doofblinde (in de brede zin) mensen en behartigt de belangen en het welzijn van doofblinden in Vlaanderen.

De Dove Trekvogels, onze reisdienst, organiseert groepsreizen voor dove gebarentaalgebruikers.

Vereniging Dove Zelfstandigen, VDZ, behartigt de belangen van dove zelfstandigen in hoofd- en bijberoep in Vlaanderen. VDZ organiseert ook bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen of vormingen te geven in verband met het zelfstandigenstatuut.