Wie?

Doof Vlaanderen vzw is de promotor van dit unieke project en voert het uit in partnerschap met de VDAB en met het ontwerpbureau Namahn als onderaannemer. Het projectteam bestaat uit Johan Verstraete als projectmedewerker en onderzoeker van Doof Vlaanderen en Olivier Renard als service designer van Namahn.
De finale doelgroep van het project zijn dove werkzoekenden en werknemers. De andere betrokken partijen zijn onder andere werkgevers en arbeidsbemiddelingsdiensten. De groep van doven, de werkgevers en de bestaande diensten zullen regelmatig betrokken worden bij de ontwikkeling van het concept.

 

Wanneer?

Het project zit nu in haar eerste fase (november 2017 tot en met juni 2018), en kan tijdens een tweede fase (juli 2018 tot en met juni 2020) verdergezet worden indien de eerste fase goede resultaten oplevert.

 

Hoe?

In het project kunnen we rekenen op de steun en expertise van een stuurgroep en een klankbordgroep. De stuurgroep (bestaande uit het projectteam, Doof Vlaanderen en VDAB) moet erop toezien dat het project goed verloopt. De klankbordgroep (bestaande uit het projectteam, Doof Vlaanderen, VDAB, dove gebruikers en vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties) verleent expertise vanuit verschillende invalshoeken.