Over doof zijn & vgt

Over doof-zijn

Onze organisatie benadert het doof-zijn vanuit de twee categorieën waartoe dove mensen behoren. Dove mensen zijn personen met een handicap van wie de rechten omschreven zijn o.a. in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, maar dove mensen zijn ook leden van een cultureel-linguïstische minderheidsgroep in Vlaanderen, waar de Vlaamse Gebarentaal de voertaal is, en zo dragen ze bij tot de diversiteit van onze samenleving in Vlaanderen. 

Over Vlaamse Gebarentaal

Vlaamse Gebarentaal, afgekort als VGT, is een visueel-gestuele taal met een eigen grammatica en lexicon, terwijl gesproken talen oraal-auditieve talen zijn. Vlaamse Gebarentaal verschilt overigens ook van de gebarentaal in Wallonië (Langue des Signes de Belgique Francophone, of LSFB) en van de Nederlandse gebarentaal (NGT). Dit betekent dat Vlaamse Gebarentaal niet afgeleid is van het Nederlands, maar een zelfstandige, spontaan ontstane en nog steeds groeiende taal is, zoals iedere andere taal. Op 26 april 2006 werd de Vlaamse Gebarentaal erkend door het Vlaams Parlement als taal in Vlaanderen. Elk jaar vieren we de verjaardag van deze erkenning. Op www.vgt10jaar.be kan je nog nagenieten van de tiende verjaardag van de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. 

Correcte terminologie

Er wordt in Vlaanderen (in de media en daarbuiten) nog vaak gebruik gemaakt van foute, verouderde en/of denigrerende termen wanneer het doven, hun taal en leefwereld betreft. Wij willen iedereen dan ook vragen om hiermee rekening te houden. 

FOUT JUIST

doventaal

gebaren

gebarentaal

Vlaamse gebarentaal

Vlaamse Gebarentaal of VGT

doofstom

gehoorgestoord

auditief gehandicapt

doof

doventolk

tolk voor doven

gebarentolk

gebarentaaltolk

tolk gebarentaal

Tolk Vlaamse Gebarentaal