Over Doof Vlaanderen

Onze missie

Doof Vlaanderen is een federatie van Vlaamse Dovenorganisaties die werk maakt van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. Daarom komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven. Doof Vlaanderen vzw ondersteunt ook de ledenwerking van verschillende lokale verenigingen voor doven in Vlaanderen. 

Doof Vlaanderen Vorming vzw, lid van Vijftact vzw, is een sociaal-culturele organisatie die streeft naar een inclusieve samenleving met een volwaardig burgerschap voor doven. Ze benadert hierbij doofheid vanuit een sociaal-cultureel perspectief met respect voor ieders eigenheid, ongeacht de communicatiewijze en de groep waarmee de dove en/of slechthorende persoon zich identificeert.

 

Raad van Bestuur

De mandaten van de Raad van Bestuur lopen tot eind 2018. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

Van Hoorebeke Andy, voorzitter

Van de Perre Frank, schatbewaarder

Mazovetski Alexandre

Melis Hilde

Steiner Edit

Stevens Helga

Van Landuyt Sammy