Politieke stand van zaken

Wij dromen al sinds 2014 van inclusief onderwijs in en over zowel Vlaamse Gebarentaal als Nederlands voor zowel dove en slechthorende kinderen als voor horende kinderen met een doof gezinslid. Om onze droom werkelijkheid te laten worden, hebben we bij Doof Vlaanderen intussen al heel wat stappen ondernomen. De tijdslijn hieronder biedt een schematische voorstelling van het al bewandelde pad.

Wil je meer te weten komen over de stand van zaken? Lees hier meer over de politieke weg die we reeds aflegden tot september 2022 de te ondernemen stappen tot aan de langverwachte, reële opstart op 1 september 2024.