Politieke stand van zaken

Het dossier rond inclusief onderwijs met hoofdtalen VGT-NL loopt nu al vele jaren. Daarom publiceren we binnenkort een overzicht van de politieke stand van zaken.

 

Bedankt voor je geduld!

Test titel
Een kind dat zich goed voelt op school, dat zich begrepen voelt, is een gelukkig kind en heeft meer kans om een goede leerder te worden. De impact van welbevinden op het leerproces is bekend en kan niet onderschat worden. Het belang van taal voor het verwerven van kennis en vaardigheden is eveneens een belangrijke pijler. Onderwijs in en over Vlaamse Gebarentaal en Nederlands vanaf een jonge leeftijd biedt een krachtige start voor het leerproces en de ontwikkeling van het kind.
Dit soort onderwijs is momenteel nog een droom. Ouders die hun kind alle kansen willen bieden hebben op dit moment slechts twee keuzes: ofwel kan hun doof kind terecht in het buitengewoon onderwijs, ofwel in het reguliere onderwijs zonder lessen in of over Vlaamse Gebarentaal. Horende kinderen in wiens gezin Vlaamse Gebarentaal een rol speelt, vallen helemaal uit de boot. Zij hebben geen enkele mogelijkheid om in en over Vlaamse Gebarentaal te leren.