Gebarentalige kinderen zoeken school!

  Het is voor dove kinderen of horende kinderen met een doof gezinslid cruciaal om les te krijgen in en over Vlaamse Gebarentaal die (naast Nederlands) vaak de hoofdtaal is waarin ze communiceren. In Vlaanderen is inclusief onderwijs met hoofdtalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands vandaag de dag nog niet mogelijk, maar met het engagement van gemotiveerde basisscholen binnenkort wel!weergeven

De Vlaamse Overheid lanceert projectoproep voor basisscholen!

  Met enthousiasme willen we de officiële link verspreiden waardoor scholen een subsidieaanvraag kunnen indienen. Deze projectsubsidie zal ervoor zorgen dat na jaren lobbywerk een school effectief een (kleuter)klas met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands zal kunnen oprichten. Eindelijk wordt een duurzaam en kwalitatief onderwijsmodel in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands voor dove kinderen, hun broers en zussen en horende kinderen van dove ouders in Vlaanderen realiteit. Wordt jouw school de pionier in dit verhaal?    Klik hier voor meer info over de projectoproep van de Vlaamse...weergeven

Webinars over voorbereidend kader tweetalig onderwijs

  Zoals je ondertussen waarschijnlijk wel weet werken we aan een project rond #inclusief tweetalig onderwijs met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands in het regulier (horende) onderwijs. Het project is bijna afgerond en het resultaat bestaat uit een voorbereidend kader voor scholen die onderwijs VGT-Ned willen aanbieden. Er staat ook een deel in over/voor ouders. We presenteren graag de resultaten tijdens twee webinars in Vlaamse Gebarentaal en gesproken Nederlands.weergeven

Opstart inclusief onderwijs met onderwijstalen VGT-NL vanaf september 2024

  Zoals jullie weten is Doof Vlaanderen al enige tijd actief bezig met de oprichting van een inclusief onderwijsmodel met Nederlands en Vlaamse Gebarentaal als onderwijstalen. We houden jullie graag mee op de hoogte van de recente ontwikkelingen.   De doelgroep die we voor ogen hebben voor het inclusief onderwijsmodel met Nederlands en Vlaamse Gebarentaal als onderwijstalen zijn dove en slechthorende kinderen en ook horende kinderen met een doof gezinslid. Hoe dat model er precies zal uitzien, vind je hier terug. weergeven

Welkom Tine en Ellen!

  Na lange tijd alleen thuis te moeten werken, mogen we weer samen naar kantoor komen. Aan het koffiezetapparaat zien we ondertussen enkele onbekende gezichten opduiken... Onze nieuwe collega's stellen zich graag even aan je voor. Veel succes Tine en Ellen!    Gepubliceerd: 28/03/2022 weergeven

Minister Weyts geeft principieel akkoord inclusieve klassen met VGT en Nederlands

Doof Vlaanderen had vandaag een gesprek met het kabinet en het departement Onderwijs over inclusieve klassen met VGT en Nederlands. Ben Weyts, de minister van Onderwijs, is principieel akkoord voor inclusieve klassen met Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Blij dat we nu concrete stappen kunnen zetten in het voorbereidingstraject, samen met kabinet en departement Onderwijs. #rechtopvgt #onderwijsVGT   weergeven

Nieuwe minister van Onderwijs: steun voor inclusieve klassen in VGT en Nederlands?

Ben Weyts is onze kersverse minister van Onderwijs. Doof Vlaanderen stuurde een brief met de vraag naar steun voor de inclusieve klassen in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands voor dove kinderen, hun broers en zussen en horende kinderen van dove ouders. We hopen snel een afspraak te bekomen met de minister. Andere leden van de N-VA steunen alleszins #rechtopvgt: https://twitter.com/de_NVA/status/1131153896703971328.  weergeven

Vooruitgang in dossier tweetalige klassen

(Klik op 'CC' onderaan de afspeelbalk voor ondertiteling) Op 15 februari heeft Doof Vlaanderen een gesprek gehad met het kabinet en de administratie van het ministerie van Onderwijs. Het was een positief gesprek dat er na lang aandringen eindelijk kwam. Het kabinet en de administratie zijn het erover eens dat de overheid tweetalig onderwijs met Vlaamse Gebarentaal en Nederlands moet inrichten. Doof Vlaanderen had in gedachten een proeftuin op te starten, dat na het experiment structureel kan worden verankerd. Kabinet en administratie hebben de mogelijkheid en de wenselijkheid van een...weergeven

Inclusieve klassen in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands

Vandaag de dag zijn er 35 gezinnen die wachten op inclusieve klassen in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands. Het laatste half jaar hebben Doof Vlaanderen en de ouders niet stilgezeten. Ouders zijn momenteel actief op zoek naar scholen die willen meewerken aan dit project. Doof Vlaanderen volgde de ontwikkelingen binnen de oudergroepen op en leverde een actieve bijdrage binnen deze groepen. Ondertussen zet Doof Vlaanderen haar lobbytraject voort. In de contacten met de Vlaamse overheid, meer bepaald het kabinet van minister Crevits en het departement Onderwijs, krijgen wij momenteel nog...weergeven

Studiedag in Namen over tweetalig onderwijs

De Universiteit van Namen organiseerde een studiedag over tweetalig onderwijs, in samenwerking met de vzw ‘Ecole et surdité’ en de school Sainte-Marie. In Namen wordt er al 18 jaar lang tweetalig onderwijs georganiseerd in het Frans en de Frans-Belgische gebarentaal (LSFB) in de reguliere school Sainte-Marie. Op deze studiedag werden inzichten van onderzoekers van meertalig onderwijs en leerkrachten van het tweetalige inclusieve programma in Namen gedeeld met het publiek.  Ook Doof Vlaanderen was aanwezig en neemt interessante elementen mee voor het project tweetalige klassen in een...weergeven

Presentatie tweetalige klassen in Nijmegen

Prof. dr. Onno Crasborn is professor Nederlandse Gebarentaal (NGT) geworden op de Radboud Universiteit te Nijmegen. Op 12 oktober vond zijn oratie plaats, waarbij professor Crasborn deze positie officieel aanvaardde en een toespraak gaf in NGT. Vóór dat de oratie plaatsvond, werd er ook een interactieve middag georganiseerd, voor ouders die hun kind tweetalig (Nederlands en NGT) willen opvoeden. Er waren horende ouders van dove kinderen en dove ouders van dove en horende kinderen aanwezig. Doof Vlaanderen werd uitgenodigd om een presentatie te geven over het concept...weergeven

Tweetalige klassen: momenteel 35 geïnteresseerde gezinnen in Vlaanderen

Wat is ondertussen de stand van zaken in verband met tweetalige klassen in een reguliere school? Er zijn momenteel 35 gezinnen die expliciet interesse hebben in dit onderwijsprogramma. Dit aantal verdubbeld sinds vorig jaar december. Dit zijn gezinnen van horende ouders met dove kinderen, dove ouders met horende kinderen en dove ouders met dove kinderen. In totaal gaat het om 44 kinderen tussen 0 en 5 jaar oud: 27 dove kinderen, 15 CODA’s (Children Of Deaf Adults), 2 horende broers/zussen. Daarnaast zijn er ook nog 3 baby’s op komst. Deze 35 gezinnen zijn opgedeeld in drie verschillende...weergeven

Tweetalige klassen (NL-VGT): voor wie?

Marieke Kusters is volop bezig met de voorbereidingen van het opstarten van tweetalige klassen (NL-VGT) in een reguliere school. Ze zal regelmatig een vlog posten om veelvoorkomende vragen te beantwoorden, onduidelijkheden uit te klaren en om de stand van zaken te delen.  Er werden zes verschillende infomomenten georganiseerd over dit model, in Vlaanderen. Binnen dit model zijn er twee soorten klassen, namelijk de ééntalig klassen (NL) en de tweetalige klassen (NL-VGT). Het was niet altijd helemaal duidelijk welke klassen voor wie zijn bedoeld. In de ééntalige klassen (NL) zitten horende...weergeven

Tweetalige klassen in een reguliere school

Doof Vlaanderen bereidt de opstart van tweetalige klassen in een reguliere school voor. Hier wordt er onderwijs gegeven in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal, voor dove kinderen, hun broers en zussen, en horende kinderen van dove ouders. Deze klassen worden opgericht op één of twee plaatsen in Vlaanderen, mogelijk in september 2019. Informatie over dit model kan je hier vinden. Dit onderwijsmodel werd toegelicht in aan ouders van kinderen tussen 0 en 5 jaar, in Gent (15/12/2017), Brussel (20/04/2018), Hasselt (26/04/2018), Brugge (27/04/2018) en Antwerpen (28/04/2018). Op deze manier hebben...weergeven

Dove leerkrachten in Vlaanderen?

Marieke Kusters van Doof Vlaanderen werkt aan het dossier tweetalige klassen in een reguliere school, bedoeld voor dove kinderen, hun broers/zussen en horende kinderen van dove ouders. Doof Vlaanderen is geïnteresseerd in welke Vlaamse doven een diploma van de lerarenopleiding hebben. Ook zijn we benieuwd naar wie bezig is met de lerarenopleiding, wie ooit de lerarenopleiding heeft geprobeerd en wie graag in de toekomst zou willen studeren voor leerkracht. We lijsten dit graag op. Laat je iets weten als jij een (toekomstige) leerkracht bent? Of als leerkracht worden jouw droom is?...weergeven

Infoavond tweetalig onderwijs – Mechelen, 25 mei 2018 – open voor iedereen!

Doof Vlaanderen heeft al enkele infoavonden georganiseerd over de tweetalige onderwijsvorm die we willen opstarten. Die infoavonden waren steeds gericht op de specifieke doelgroep van ouders die een kind hebben tussen 0 en 5 jaar oud. Op 25 mei is er een infoavond in Mechelen voor een breed publiek. Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp, is welkom! Ook ouders die er op de vorige infoavonden niet bij konden zijn en andere betrokkenen van de Dovengemeenschap kunnen nu deelnemen. Meer informatie over de infoavonden kan je vinden via deze link. Meer informatie over het onderwijsmodel kan...weergeven

Infomomenten tweetalige klassen

Heb jij een kind tussen 0 en 5 jaar oud? Wil jij graag tweetalig onderwijs in VGT en Nederlands voor jouw kind? Doof Vlaanderen steekt de handen uit de mouwen voor het opstarten van tweetalige klassen in een reguliere school, op één of twee locaties in Vlaanderen, liefst in september 2019. Eind januari vond een hoorzitting plaats in het Vlaams Parlement, waar dit idee werd voorgesteld door Doof Vlaanderen en de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. De leden van het Vlaams Parlement luisterden geïnteresseerd en steunen het idee. We onderhandelen nog verder met de minister van Onderwijs. Meer...weergeven

Hoorzitting tweetalig onderwijs

Vorige week donderdag, 25 januari, vond een hoorzitting over tweetalig onderwijs (VGT-Ned) plaats. Maartje De Meulder van de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen presenteerden de vorm van tweetalig onderwijs die in Vlaanderen het meest haalbaar, passend en wenselijk is: tweetalige klassen in een reguliere school. In deze klassen zouden dan zowel dove kinderen als horende gebarentalige kinderen les volgen. Het concept werd goed onthaald door de leden van de Commissies van Cultuur en Onderwijs. Het is een prikkelend, out-of-the-box inclusief onderwijsmodel...weergeven

Hoorzitting tweetalig onderwijs

Op 25 januari vindt er een hoorzitting plaats in het Vlaams Parlement, over tweetalig onderwijs, georganiseerd door de Verenigde Commissies voor Cultuur en Onderwijs. De aanleiding van deze hoorzitting is het onderzoek naar het juridische statuut van Vlaamse Gebarentaal, in opdracht van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal. Dit rapport gaat voornamelijk over de status van VGT in onderwijs. Dat betekent dat de hoorzitting vooral zal gaan over tweetalig onderwijs, in de vorm van tweetalige klassen in een horende school. Dit concept kwam tot stand dankzij het onderwijsproject, gesubsidieerd...weergeven