Informatie voor geïnteresseerde scholen

Na jarenlang lobbywerk, kunnen scholen nu eindelijk een subsidieaanvraag indienen om deel te nemen aan een proefproject! De projectsubsidie zal ervoor zorgen dat één basisschool in Vlaanderen of Brussel een klas met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands zal kunnen oprichten tijdens een testperiode.

Eindelijk wordt een duurzaam en kwalitatief onderwijsmodel in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands voor dove kinderen, hun broers en zussen en horende kinderen van dove ouders in Vlaanderen realiteit.

Hieronder kan je de projectoproep van de Vlaamse Overheid lezen. Let op, de deadline om je kandidaat te stellen is reeds 31 oktober 2022!

 


Ja, maar hoe pakken we dat aan?

Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om een nieuw onderwijsmodel van nul in te richten. Daarom stelden wij twee documenten op die vrij gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van scholen die zich kandidaat willen stellen voor de projectoproep, maar niet weten waar te beginnen. Lees er meer over hieronder!

 

 

Het onderwijsmodel implementeren

 

Ouderparticipatie en -betrokkenheid

 

 

 

 

 

 

Ben je een medewerker van een gemotiveerde school die zich kandidaat wil stellen voor het project, maar weet je niet waar te beginnen?

Wij schreven een voorbereidend kader voor scholen die interesse hebben om het inclusief onderwijsmodel in de praktijk uit te rollen. Hierin schetsen we een zo volledig mogelijke omkadering van alle aspecten die bij de implementatie van het model komen kijken.  Dit document biedt echter niet noodzakelijk pasklare antwoorden, maar wil vooral fungeren als leidraad. Een initatiefnemende school kan het kader hieronder als een ‘checklist’ hanteren tijdens de voorbereiding en uitrol van het project.

 

 

 

Om het project te laten slagen is niet enkel een gemotiveerde school onmisbaar, maar ook ouders die het initiatief willen ondersteunen en actief mee willen vormgeven.

We moedigen dan ook aan dat ouders en scholen elkaar opzoeken en in dialoog gaan over hoe ze samen hun doelstellingen kunnen behalen. Om de samenwerking zo vruchtbaar mogelijk te  maken, bieden we dan ook handvaten scholen en ouders handvaten aan om deze samenwerking, elk vanuit hun eigen rol, in te vullen. De samenwerkingstool hieronder mag je vrij downloaden en gebruiken om je verder op weg te helpen.

 

 

 

 

 

Heb je nog vragen over het voorbereidend kader of de samenwerkingstool? Contacteer ons gerust via mail (inclusiefonderwijs@doof.vlaanderen)