Informatie voor geïnteresseerde ouders

De Vlaamse Overheid roept scholen op om zich kandidaat te stellen voor een proefproject

 

 

Na jarenlang lobbywerk, kunnen scholen nu eindelijk een subsidieaanvraag indienen om deel te nemen aan een proefproject! De projectsubsidie zal ervoor zorgen dat één basisschool in Vlaanderen of Brussel een klas met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands zal kunnen oprichten tijdens een testperiode.

Eindelijk wordt een duurzaam en kwalitatief onderwijsmodel in Vlaamse Gebarentaal en Nederlands voor dove kinderen, hun broers en zussen en horende kinderen van dove ouders in Vlaanderen realiteit.

Hieronder kan je de projectoproep van de Vlaamse Overheid lezen. Let op, de deadline om je kandidaat te stellen is reeds 31 oktober 2022!

 


 

Ouder en kind maken samen huiswerk

Hoe kan jij als ouder de geselecteerde school steunen?

 

Om het project te laten slagen is niet enkel een gemotiveerde school onmisbaar, maar ook ouders die het initiatief willen ondersteunen en actief mee willen vormgeven.

We moedigen dan ook aan dat ouders en scholen elkaar opzoeken en in dialoog gaan over hoe ze samen hun doelstellingen kunnen behalen. Om de samenwerking zo vruchtbaar mogelijk te  maken, bieden we dan ook handvaten scholen en ouders handvaten aan om deze samenwerking, elk vanuit hun eigen rol, in te vullen. De samenwerkingstool hieronder mag je vrij downloaden en gebruiken om je verder op weg te helpen.