Home > Doof Vlaanderen > Doof Vlaanderen Award

Doof Vlaanderen Award

Sinds 2018 reikt Doof Vlaanderen haar award aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft op het vlak van toegankelijkheid voor dove Vlaamse gebarentaligen. Onder toegankelijkheid wordt verstaan: eender welk vorm van toegankelijkheid met betrekking tot een dienst, een product (bv. Website), een omgeving (bv. Werkplaats), een infrastructuur (bv. Gebouw), enzovoort. Doof Vlaanderen wilt daarmee initiatieven waarderen en bekendmaken die en brug bouwen tussen horende personen en dove Vlaamse gebarentaligen en het gebruik van de Vlaamse Gebarentaal bevorderen.

 

2018 - ...

 

De procedure

Iedere persoon kan zichzelf kandidaat stellen of een derde aanstellen via het inschrijvingsformulier. De kandidatuur moet elk jaar tegen 1 december om 23u59 bij award@doof.vlaanderen ingediend worden. De voorwaarden en procedure worden verder toegelicht in het reglement. Grijp deze kans als je jezelf inzet voor toegankelijkheid in Vlaamse Gebarentaal of iemand/een organisatie kent die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen!