Vormingen

Doof Vlaanderen biedt tal van educatieve en sensibiliserende activiteiten aan. Dit doen we in de volle overtuiging dat volwaardig burgerschap van dove personen in de samenleving enkel mogelijk is als er wederzijds begrip en erkenning is. 

Onze vormingsdienst organiseert elk jaar cursussen Vlaamse Gebarentaal voor particulieren en vormingen op maat voor o.a. scholen, bedrijven en andere organisaties. Daarnaast wil Doof Vlaanderen met haar afdeling Doofbewust Vlaanderen investeren in vorming voor dove mensen. Zo wil Doof Vlaanderen bijstaan in hun zelfontplooiing, waarbij ze voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen beslissen over hun eigen leven.

Onze erfgoedafdeling Doof Verleden Vlaanderen bewaart het rijke archief van de Vlaamse Dovengemeenschap en stelt dit beschikbaar voor een breed publiek. Je kan in onze bibliotheek terecht voor boeken en films rond doof-zijn en de Vlaamse Gebarentaal.

Neem een kijkje in onze webshop om te zien welke publicaties je kunt aanschaffen!