Verenigingen

In 1977 werd onze organisatie opgericht als federatie van verschillende Vlaamse dovenclubs. Sinds 2015 zijn we door het Vlaamse ministerie van Cultuur officieel erkend als vereniging binnen het SociaalCultureel Werk. Dit was een belangrijke stimulans voor het sociaal-culturele leven binnen meer dan honderd verschillende aangesloten dovenclubs en –afdelingen waar we ondersteuning aan bieden.

Doof Vlaanderen mikt ook op het versterken van het eigen dovennetwerk door op zoek te gaan naar nieuwe doelgroepen die zich kunnen vinden in het verhaal van onze organisatie, Doof Vlaanderen. Zo hebben we recent een nieuwe oudervereniging opgericht voor alle ouders die ervaringen willen uitwisselen rond de opvoeding van (dove en horende) kinderen in het Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Ook wijdden we in september een nieuwe LGBT-afdeling in.

Doof Vlaanderen vzw bestaat uit verschillende afdelingen waaronder: 

                                    

Doof & Jong Vlaanderen, een koepelorganisatie van alle dove kinder- en jeugdclubs in Vlaanderen. Vertegenwoordigt alle Vlaamse dove kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar oud.

  

 

     
                                        Doof & Senior Vlaanderen brengt de afgevaardigden van elke seniorenafdeling van de regionale dovenclubs in Vlaanderen samen en treedt op als spreekbuis voor alle dove senioren in Vlaanderen. 

 

 

   
  Doofbewust Vlaanderen wil investeren in vorming voor dove mensen, met als doel zelfontplooiing zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen en kunnen beslissen over hun eigen leven. 

  

 

     
  Doof Verleden Vlaanderen bewaart het rijke archief en erfgoed van de Vlaamse Dovengemeenschap om dit te kunnen ontsluieren voor een breed publiek. 

 

 

   

 

 

 

Doof & Gezin is een Vlaamse oudervereniging die horende en dove ouders van dove en horende kinderen verenigt. Het doel van Doof & Gezin is het samenbrengen van ouders zodat ze hun ervaringen rond taal, opvoeding,... kunnen uitwisselen. Doof & Gezin biedt ook vormingen en lezingen aan.

 

 

     
  DovenSport Vlaanderen, de sportpartner van Doof Vlaanderen vzw. Een koepelorganisatie van alle Vlaamse aangesloten sportclubs en -verenigingen voor doven. 

  

 

     
  Helen Keller Club is ontstaan als een ontspanningsclub voor doofblinde (in de brede zin) mensen en behartigt de belangen en het welzijn van doofblinden in Vlaanderen. 

  

 

 

     
 

De Dove Trekvogels, onze reisdienst, organiseert groepsreizen voor dove gebarentaalgebruikers.

http://www.dedovetrekvogels.be

   

 

 

       

VDZ (geen logo)

  Vereniging Dove Zelfstandigen behartigt de belangen van alle werkzame dove zelfstandigen in hoofd- en bijberoep in Vlaanderen. 

 

 

     

 

 

Hieronder een overzicht van onze aangesloten verenigingen en hun afdelingen: 

 

   

                   

 

            

De Haerne Club vzw

http://www.dehaerneclub.be

Afdelingen

 • Dovensporten De Haerne Club Kortrijk
 • De Haerne Jongerenwerking
 • Guldensporenkaarten
 • De Haerne Ontspanningsclub
 • 55+
 • De Haerne Stil & Blij Ieper

Werkgroepen

 • Toneelgroep “Niemand is perfect”
 • Gebarencursus
 
 

 

 

       
 

    

GTG - Gent vzw

http://www.gtg-gent.be

Afdelingen

 • Damesclub Gent
 • GTG 55+ Senioren
 • Manillen & Teerling
 • Jeugdclub de Joker
 • Team GTG MTB & cycling deaf
 • Vriendenkring
 • Kinderclub Dococlub
 • KSVS Gent 1921 vzw
 • De stevige stappers
 • Gentse Gebarenkring
 • Cultuur & Vorming
 • Ghent Knights
 • Creatieve hobby
 

 

 

     
 

    

Limburgia vzw

http://limburgia-vzw.be

Afdelingen

 • Limburgia-Senioren
 • Gebarenkring
 • Ledenbeweging
 

 

 

     
 

    

Madosa vzw

http://madosavzw.be

Afdelingen

 • Andothe
 • Archief
 • Jeugdclub De Vlinder
 • Deaf Comedy Belgium vzw
 • Dodacan
 • Dosena
 • Dosporta
 • Dovca
 • Red devil – deaf bikers
 • Studio madosa
 • Kinderclub De Cocoon
 • Madosa evenement
 • ’t Antwaarps gebaar
 

 

 

     
      

Nowedo vzw

http://www.nowedo.be

Afdelingen

 • Blauwe Valken
 • Brugse Gebarenkring
 • Dove Frisse Stappers
 • De Zeester ter Oostende
 • Jongerenwerking “Witte Beer”
 • Kinderclub De Dolfijntjes
 • Kompas
 • Nowedo Senioren
 • Koninklijke Brugse Dovenvereniging
 • Vrouwenclub Ladies Only!?
 • DovenActie Brugge
 • DovenActie Oostkamp
 • DovenActie Torhout
 • DovenActie Roeselare  
 • DovenActie Oostende-Middelkust

Werkgroepen

 • DOC Effeta
 • Communicatie
 • Evenementen
 • Vorming
 • Archief
 • Fundraising
 

 

 

     
      

Piramime vzw

http://www.piramime.be

Afdelingen

 • Kemados
 • Kedosport
 • Kebildo
 • Kedoka
 • Jeugdclub De Kempen
 • Bezigheidsclub
 • Kedokids

Werkgroepen

 • Kinderverhalen
 • Gebarenkring
 

 

 

     
      

Tred

http://www.tred.be

 

 

 

     
 

    

De Getrouwe Vrienden

Afdelingen

 • De Vurige Manillers
 • De Levensgenieters
 • De Orde van den Vlaschaard
 

 

 

     
 

     De Meetjeslandse Dovenvrienden  
 

 

 

     
      

Kajong

http://www.kajong.be

 

 

 

     
      

Dendervrienden

http://www.dedendervrienden.be

 

 

 

     
 

    

De vrienden van priester De l’Epée

http://www.lepeetjegent.be

 

 

 

 

     
 

 

   

VW Club Deaf

https://www.facebook.com/VWClubDeaf/

 

 

 

 

     
                 

De Egmontsvrienden

http://www.egmontsvrienden.be