Oproep kandidaten voor RVB en AV van Doof Vlaanderen vzw

Kandidaturen dienen ingediend te worden tegen vrijdag 26 oktober

De huidige bestuursperiode van vier jaar eindigt eind december dit jaar. Vanaf januari 2019 gaat er een nieuwe raad van bestuur aan de slag voor de komende vier jaar: van 1/1/2019 tot 31/12/2022. Ook de algemene vergadering begint een nieuwe periode van twee jaar, van 1/1/2019 tot 31/12/2020. Voor beide instanties zijn we momenteel op zoek naar kandidaten.

In totaal zetelen er maximum 9 bestuurders in de raad van bestuur: een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder, 3 bestuurders, 1 bestuurder van Doof & Jong en 1 bestuurder van Doof & Senior.

Voor de algemene vergadering komt er ook een nieuwe samenstelling. In de AV zetelen naast de negen bestuurders ook 4 afgevaardigden van de afdelingen van Doof Vlaanderen (namelijk Doof & Jong, Doof & Gezin, Doof & Senior en HKC), een afgevaardigde van Dovensport Vlaanderen en 10 open leden. Het mandaat van de open leden geldt voor een periode van 2 jaar. Voor de andere leden van de algemene vergadering (afgevaardigden en bestuurders) geldt het mandaat voor een periode van 4 jaar.

Iedereen die lid is van Doof Vlaanderen vzw kan zich kandidaat stellen als bestuurder en open lid van de algemene vergadering.

De verkiezingen vinden plaats op zondagvoormiddag 11 november 2018. De hierboven vernoemde afdelingen, afgevaardigde van DSV en aangesloten dovenclubs stemmen zelf voor een nieuwe raad van bestuur en de 10 open leden van de algemene vergadering. Later volgt nog meer informatie over de locatie en het programma van de verkiezingen. Elk lid is welkom om de verkiezingen als toeschouwer bij te wonen.

Wat verwachten wij van de bestuurders en de leden van de algemene vergadering?

 1. Een lid van de algemene vergadering:
  • is jaarlijks op 2 of 3 algemene vergaderingen aanwezig;
  • is gemotiveerd om deel te nemen aan de vergaderingen en mee te denken over het beleid van Doof Vlaanderen;
  • neemt niet deel uit eigenbelang of vanuit een vereniging maar wel vanuit de belangen van alle doven en verenigingen en de dovengemeenschap in het algemeen.
    
 2. Een bestuurder van de raad van bestuur:
  • is aanwezig op de maandelijkse vergaderingen en op grote evenementen zoals WDD, de nieuwjaarsreceptie, …;
  • is niet enkel aanwezig op vergaderingen maar kan daarnaast ook taken op zich nemen;
  • ziet en zoekt uitdagingen voor de vereniging op het vlak van bestuur, werking, financiën en logistiek;
  • denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de vereniging.

Bestuurders en open leden van de algemene vergadering zijn allemaal vrijwilligers. In ruil voor hun inzet kunnen zij rekenen op een vergoeding van hun reiskosten, belegde broodjes tijdens vergaderingen, gratis toegang tot WDD en dergelijke meer.

klik hier om je kandidaat te stellen