Standpunten

In het verleden doken regelmatig onderwerpen op in de pers en/of sociale media die dove mensen aangaan. Doof Vlaanderen reageerde hier vaak op door een standpunt te publiceren, in samenwerking met haar netwerk van experten. Deze standpunten kunnen hieronder geraadpleegd worden.