Lobbywerk

Voor onze organisatie is het belangrijk dat dove mensen toegang krijgen tot de samenleving. Dit moet kunnen met behoud van de eigenheid van hun doof-zijn en hun daaraan verbonden visuele capaciteiten en kwaliteiten, de Vlaamse Gebarentaal en hun cultuur. Inclusie is pas geslaagd als dit gebeurt volgens de wensen en noden van deze minderheidsgroep.

In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd zo, waardoor de leden van onze doelgroep in veel situaties een handicap ervaren. Momenteel bekommeren de leden van Doof Vlaanderen zich het meest om het aanbod van tweetalige opvoeding en onderwijs in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal, gelijkwaardige behandeling op de arbeidsmarkt, representatie van Vlaamse Gebarentaal in de media, kwaliteitszorg voor dove senioren, toegankelijkheid in o.a. ziekenhuizen, overheidsinstellingen, juridische instellingen, … Dit is slechts een greep uit de verschillende actiedomeinen waar Doof Vlaanderen verbetering wil zien.

Hou onze website in de gaten! Binnenkort verschijnen onze visieteksten over verschillende actiedomeinen.